تقویت باورهای دینی یکی از اهداف جشنواره نوجوان سالم

عسگری نیکزاد پیش ازظهر چهارشنبه در اختتامیه هفتمین جشنواره نوجوان سالم که در باشگاه فرهنگیان ساری برگزار شد اظهار کرد: ۱۵هزار اثر به این جشنواره ارسال شد که ۲۰۰ نفر برگزیده شدند.

وی هدف این جشنواره را تقویت و تعمیق باورهای دینی و مذهبی دانست و گفت: باورهای دینی و مذهبی،سبب می شود افراد از انحرافات اجتماعی مصون بماند.

نیکزاد هدف و رسالت جشنواره نوجوان سالم را دعوت به باورهای دینی دانست و افزود: امت ها در همه آیین ها به نیکی و خیر دعوت می شوند ولی برخی افراد در زندگی خود به آن توجه نمی کنند که سبب انحراف می شود.

مدیر کل آموزش و پرورش مازندران قرن بیست و یکم را جنگ باورها و فرهنگ ها عنوان کرد و ادامه داد: امروزه دشمنان برای پیروزی در مقابل ما از طریق جنگ نرم ورود پیدا کردند.

وی به مصرف مواد مخدر در بین نوجوانان و جوانان اشاره کرد و گفت: سوداگران و توزیع کنندگان مواد مخدر برای اینکه نوجوانان و جوانان را به سمت مصرف مواد مخدر ترغیب کنند از شیوه ها و روش های مختلف استفاده می کنند.

نیکزاد با بیان اینکه باورهای دینی پایه اصلی پیشگیری از آسیب های اجتماعی است، افزود: در کشور ما به باورهای دینی و مذهبی توجه ویژه ای می شود بنابراین دشمنان برای آسیب به باورهای جامعه از طریق فرقه های منحرف ورود پیدا می کنند.

مدیر کل آموزش وپرورش مازندران به برنامه ریزی مناسب و تخصیص منابع در حوزه فرهنگی تاکید کرد و ادامه داد: اگر در برنامه ریزی خود به منابع و اهداف توجه نشود به موفقیت نمی رسیم.

وی اطلاع رسانی مناسب،درباره رفتارهای پرخطر را بسیار مهم دانست و تاکید کرد : اطلاع رسانی درست و مناسب در حوزه باورهای دینی به دانش آموزان داده شود تا دانش آموزان دچار انحراف نشوند.

نیکزاده با تاکید بر آموزش شیوه زندگی سالم به دانش آموزان، گفت: پیشگیری از رفتارهای پرخطر، مصرف مواد مخدر و خشونت و استفاده درست از تکنولوژی باید به دانش آموزان آموزش داده شود.

11 Dec 2018